top of page

Stowarzyszenie INTV

Adres:
ul. Rewolucji 1905 r. nr 78/80
90-223 Łódź

Wejście do INTV_edited.jpg

Data założenia: 31.01.2007 r.
NIP: 7251936607
Regon: 100309579
KRS: 0000273245
Status organizacji pożytku publicznego (OPP)

NCAGE Code: 9AUMH

SAM ID: JB1TJR22XJV

Rejestr nadawców KRRiT P-0320/14 

Nr konta: Santander Bank Polska SA
81 1090 2705 0000 0001 3271 5054

Stowarzyszenie INTV w ramach działalności statutowej wykonuje zgodnie z PKD usługi:

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

Sala przy Rewolucji 1905 r. 78
sala z fortepianem_edited_edited.jpg

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.01.B Działalność archiwów

STATUT

sala kinowa INTV_edited.jpg
bottom of page